doi-bang-lai-han-quoc-sang-viet-nam-3

Thì yêu cầu phải có visa miễn thị thực còn thời hạn sử dụng trên 3 tháng hoặc thẻ tạm trú tại Việt Nam

Thì yêu cầu phải có visa miễn thị thực còn thời hạn sử dụng trên 3 tháng hoặc thẻ tạm trú tại Việt Nam