Cấp Đổi bằng lái xe

DỊCH VỤ ĐỔI BẰNG LÁI XE  – GIA HẠN BẰNG LÁI XE

trung-tam-day-lai-xe-phuong-nam-225x195

– Bằng lái xe ô tô hay còn gọi là giấy phép lái xe ô tô (hạng B1, B2, C, D, E, F) là lại giấy phép lái xe có thời hạn sử dụng, vì vậy người có giấy phép lái xe ô tô nếu đang chuẩn bị hết hạn sử dụng thì cần phải gia hạng lại để được sử dụng. Thời hạn sử dụng của bằng lái xe ô tô thông thường là 5 năm.
Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT đã bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ vừa ban hành quy định về gia hạn thời gian sử dụng giấy phép lái xe (GPLX). Theo đó, giấy phép lái xe con hạng A4, B1, B2 được kéo dài thời gian sử dụng lên 10 năm thay vì 5 năm như trước đây, quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/5/2011.

CHÚ Ý:  Bằng sẽ được cấp theo mẫu mới của bộ GTVT.

1. ĐỔI, GIA HẠN GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG

• Yêu cầu: Giấy phép lái xe được đổi trong khoảng thời gian trước DƯỚI 3 tháng hoặc sau DƯỚI 3 tháng kể từ ngày bằng hết hạn.

• Giấy tờ cần chuẩn bị: 1 cmt photo, 1 gplx oto photo, 5 ảnh 3×4 (áo có cổ, nền xanh nước biển đậm)

• Thời gian nhận bằng: 10 -15 ngày từ ngày nộp hồ sơ.

• Chi phí: Liên hệ

2. PHỤC HỒI GIẤY PHÉP LÁI XE BỊ MẤT, HỎNG (KHÔNG CẦN THI LẠI)

 2.1. GPLX Ô tô các hạng.

• Yêu cầu: GPLX bị hỏng hoặc mất (không phải bị CA thu giữ) chưa quá hạn sử dụng (nếu quá hạn bạn xem mục 5). Còn hồ sơ gốc.

• Hồ sơ cần chuẩn bị: Hồ sơ gốc, 5 ảnh 3×4 (áo có cổ, nền xanh nước biển đậm)

• Thời gian nhận bằng: 45 – 60 ngày từ ngày nộp hồ sơ.

• Chi phí: Liên hệ

2.2. GPLX máy hạng A1

• Yêu cầu: GPLX bị hỏng hoặc mất (không phải bị CA thu), GPLX được cấp tại HN và còn hồ sơ gốc.

• Hồ sơ cần chuẩn bị: Hồ sơ gốc, 4 ảnh 3×4 (áo có cổ, nền xanh nước biểm sẫm)

• Thời gian nhận GPLX: 45 – 60 ngày từ ngày nộp hồ sơ.

• Chi phí: Liên hệ

3. TRƯỜNG HỢP BẰNG QUÁ HẠN ĐỐI VỚI GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG 

– Trước 3 tháng: Bạn gia hạn GPLX như mục 1.

– Từ 3 tháng đến 1 năm.

• Yêu cầu: Phải thi lại lý thuyết.

• Chuẩn bị: Hồ sơ gốc, 10 ảnh 3×4 (áo có cổ, nền xanh nước biển đậm)

• Thi sau 10- 20 ngày từ ngày nộp hồ sơ tùy theo lịch thi trong tháng và sau 14 ngày sau khi thi nhận GPLX.

• Chi phí: Liên hệ 

– Sau 1 năm.

• cầu: Phải thi lại cả lý thuyết và thực hành.

• Chuẩn bị: Hồ sơ gốc, 10 ảnh 3×4 (áo có cổ, nền xanh nước biển đậm)

• Thi sau 15 ngày từ ngày nộp hồ sơ.

• Chi phí: Liên hệ 

Liên hệ : 0909.404.112 THẦY THẮNG

Viết một bình luận